OFERTA

Aktualności

Dostawa 5 pomp powodziowych RB831

W październiku   2013 r.  5 pomp powodziowych Robusta RB831 zostało dostarczonych na zamowienie  Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

Pompy spalinowe do wody morskiej

Część agregatów  pompowych z  oferty Viesse Pompe jest dostępna w wykonaniach materiałowych przeznaczonych  do pompowania wody morskiej oraz cieczy korozyjnych i agresywnych chemicznie.

Dostawa agregatu pompowego na przyczepie dla Gminy Tryńcza

Gmina Tryńcza w ramach dostawy dotyczącej przetargu użytkuje agregat pompowy Viesse Pompe, o wydajności maksymalnej  ponad 700 m3/h wyposażony w dodatkową pompę próżniową, dzięki czemu zasysanie odbywa się bardzo szybko.

Agregat pompowy zamontowany jest na przyczepie z regulowaną wysokością sprzęguwraz umiejscowieniem osprzętu ssawno-tłocznego w przestrzeni przyczepy.


Dostawa 5 pomp o wydajności 750 m3/h

W grudniu 2012 roku zrealizowano dostawę 5 agregatów pompowych spalinowych o wydajności maksymalnej 750 m3/godz. - każdy dla realizacja zadania Skidniów-Pękoszów zabezpieczenie przed wodami przesiąkowymi gm. Kotla. 

Głównym inwestorem w projekcie jest Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu/oddział w Legnicy natomiast zamawiającym wykonawca zadania, którym jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji z Legnicy.

Pompy Robusta serii "W" aktualnie w wersjach z wydajniejszą pompą próżniową


Agregaty pompowe Robusta serii "W" ze wspomaganiem próżniowym, w aktualnych wersjach spalinowych, wyposażone są w pompy próżniowe o zwiększonej w stosunku do modeli standardowych wydajnościach w zakresie ewakuacji powietrza - 75m3/godz w przypadku pomp W41 oraz 90m3/godz. w przypadku pomp W61.
Rozwiązanie to pozwoli na uzyskiwanie jeszcze lepszych rezultatów przy odwadnianiu igłofiltrami.
Zobacz więcej informacji: agregaty pompowe Robusta do igłofiltrów.
Oprogramowanie: AstarCMS